Παραστατικά τιμολόγησης για νέους συνδρομητές

Το παρόν άρθρο περιγράφει τη διαδικασία δημιουργίας των απαιτούμενων παραστατικών για να λειτουργήσει η τιμολόγηση. Η διαδικασία αφορά πελάτες του Discoveroom που ενεργοποιούν το λογαριασμό τους για πρώτη φορά μέσα στο 2024, ή για παλαιότερους πελάτες που αναβάθμισαν το συνδρομητικό πακέτο τους μέσα στο 2024 ώστε να περιλαμβάνει και τιμολόγηση.

  1. Ανέβασμα λογότυπου
  2. Συσχέτιση λογότυπου με ρυθμίσεις τιμολόγησης
  3. Δημιουργία νέας ομάδας παραστατικών

1. Ανέβασμα λογότυπου

Από το κορυφαίο μενού επιλέγουμε Ρυθμίσεις > Εικόνες (Settings > Images). Πατάμε προσθήκη και ανεβάζουμε εικόνα του λογοτύπου. Σαν τύπο χρήση της εικόνας βάζουμε αυτόν που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Και στην περιγραφή κάτι σαν “λογότυπο Χ”. Ανεβάζουμε κι αποθηκεύουμε

2. Συσχέτιση λογότυπου με ρυθμίσεις τιμολόγησης

Από το κορυφαίο μενού επιλέγουμε Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις Τιμολόγησης > Τιμολογούσα Οντότητα.

Στο πεδίο του λογότυπου (Logo) υπάρχει προεπιλεγμένη η διεύθυνση του λογότυπου που ανεβάσαμε πριν. Αν οι λοιπές ρυθμίσεις είναι σωστές, απλά αποθηκεύουμε και πλέον αυτό το λογότυπο θα εμφανίζεται πάνω στα παραστατικά.

Εναλλακτικά μπορούμε να αντικαταστήσουμε την προεπιλογή με μια διεύθυνση εικόνας από οπουδήποτε (αρκεί να είναι μορφής jpg,jpeg ή png).

3. Δημιουργία νέας ομάδας παραστατικών

Από το κορυφαίο μενού επιλέγουμε Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις Τιμολόγησης > Τύποι Παραστατικών

Πατάμε το γκρίζο κουμπί με τον τίτλο “Greek Document Set” κι αυτό μας δημιουργεί όλα τα απαιτούμενα παραστατικά.

Μπορούμε επιπλέον και προαιρετικά να προσθέσουμε σειρές στα παραστατικά ή να αλλάξουμε τους τίτλους τους.

be the first to comment

Comments are closed