Κανάλια

Για να μην κάνετε διπλοκαταχωρήσεις

Πολλαπλές Διασυνδέσεις

Το Discoveroom συνδέεται με δημοφιλείς διαχειριστές καναλιών. Ανάλογα με τον Διαχειριστή καναλιών, διατίθεται ένα διαφορετικό σύνολο λειτουργικών χαρακτηριστικών. Αυτή τη στιγμή υποστηρίζονται δύο διαχειριστές καναλιών, αλλά ο κατάλογος θα αυξηθεί.

Δεκάδες διαθέσιμα κανάλια

Οι συνδεδεμένοι διαχειριστές καναλιών υποστηρίζουν όλους τους μεγάλους και δημοφιλείς OTA (online travel agents) καθώς και δεκάδες άλλα κανάλια παγκοσμίως. Ρωτήστε μας για λεπτομέρειες.

Αμφίδρομος συγχρονισμός διαθεσιμότητας

Όλοι οι διαχειριστές καναλιών λειτουργούν με αμφίδρομη σύνδεση, δηλαδή λαμβάνουν αυτόματα κρατήσεις από τα κανάλια και ενημερώνουν με τις διαθεσιμότητές τους, όταν καταχωρίζεται μη αυτόματη κράτηση στο PMS.

Συγχρονισμός κρατήσεων

Οι κρατήσεις από τα κανάλια λαμβάνονται με πλήρη στοιχεία, δηλαδή τιμές, ονόματα επισκεπτών, σημειώσεις επισκεπτών, περιορισμούς τιμών κλπ.

XML Sync

Οι διαχειριστές καναλιών υποστηρίζουν τα πιο ισχυρά και δημοφιλή πρωτόκολλα επικοινωνίας με τα OTA: μέσω XML. Η συνδεσιμότητα XML εγγυάται ότι τα πλήρη στοιχεία κράτησης θα μεταβιβαστούν στο PMS.

iCal Sync

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ανταλλαγή διαθεσιμότητας μόνο με τα κανάλια μπορεί να είναι ο μόνος τρόπος συγχρονισμού. Η συνδεσιμότητα iCal είναι διαθέσιμη είτε πάνω από τη συνδεσιμότητα XML, είτε από μόνη της.

Διαχείριση Τιμών

Διαχειριστείτε τις τιμές όλων των καναλιών από ένα σημείο. Καθορίστε διορθωτικές αυξήσεις ανά κανάλι και ενημερώστε τα όλα σχεδόν σε πραγματικό χρόνο.

Κύκλος ζωής κράτησης

Αυτόματη λήψη ενημερώσεων κρατήσεων καναλιών και ακυρώσεων. Διαχειριστείτε τις διαθέσιμες εγκαταστάσεις και την κατανομή του δωματίου και επαναφέρετε το αρχικό δωμάτιο της κράτησης του καναλιού σε περίπτωση ακύρωσης.