Τιμολόγηση πολλών κρατήσεων σ’ ένα παραστατικό

Είμαστε στην ευχάριστη θέση ν’ ανακοινώσουμε μια νέα λειτουργία που είχε ζητηθεί από πολλούς: τη δυνατότητα να τιμολογούνται πολλές κρατήσεις μ’ ένα μόνο παραστατικό.
Μέχρι σήμερα αυτό μπορούσε να γίνει μόνο στις περιπτώσεις που υπήρχε κράτηση που είχε “κοπεί”, ή σε κράτηση που είχε έρθει από κανάλι κι αφορούσε περισσότερα από ένα δωμάτια (περιλαμβανομένης της μηχανής κρατήσεων).

Πλέον μπορείτε να τιμολογείτε οποιοδήποτε αριθμό κρατήσεων σε ένα παραστατικό.
Το παραστατικό θα πάρει τα στοιχεία του πελάτη από την πρώτη κράτηση που θα επιλέξετε.

Επειδή πρέπει να δημιουργηθεί κι αντίστοιχος Φόρος Διαμονής, χρειάζεται προσοχή στο να επιλεγούν οι ίδιες ακριβώς κρατήσεις για να μην υπάρχουν αναντιστοιχίες. Το σύστημα δεν κάνει τέτοιο έλεγχο. Επαφίεται στο χρήστη.

Πως γίνεται: πηγαίνουμε στο μενού Τιμολόγηση > Παραστατικά και πατάμε το κουμπί “Προσθήκη”. Αν έχετε την εφαρμογή στ’ αγγλικά τα αντίστοιχα είναι Billing > Bills και Add.

Κατόπιν επιλέγουμε τον τύπο του παραστατικού που θέλουμε να εκδόσουμε και στο πεδίο των κρατήσεων επιλέγουμε όσες θέλουμε από τη λίστα που εμφανίζεται όταν βάζουμε το δρομέα μέσα στο πεδίο.

Μετά την επιλογή, οι επιλεγμένες κρατήσεις εμφανίζονται μέσα στο πεδίο

Κατόπιν προχωράμε κατά τα γνωστά.

be the first to comment

Comments are closed