Βελτιώσεις για τις κρατήσεις

Προσθέσαμε τέσσερα νέα πεδία στις κρατήσεις:

  • Breakfast (πρωινό): Όταν τίθεται, σημαίνει ότι η κράτηση περιλαμβάνει πρωινό.
  • Non Refundable (μη επιστρέψιμη):Όταν τίθεται, σημαίνει ότι η κράτηση έχει τιμή μη επιστρέψιμη.
  • Pegged (ακινητοποιημένη): Όταν τίθεται, εμποδίζει να γίνει αλλαγή δωματίου.
  • ETA (Εκτιμούμενη ώρα άφιξης): για να προστίθεται στην κράτηση η αναμενόμενη ώρα άφιξης του πελάτη.

Τα πρώτα τρία πεδία έχουν τη μορφή μικρών διακοπτώ on/off, ενώ το τέταρτο είναι σε μορφή drop down με όλα τα ημίωρα ενός 24ώρου. Αυτό δεν σας περιορίζει να εισάγετε κάτι πιο συγκεκριμένο, αν το επιθυμείτε. Π.χ.  11:10. Το σύστημα θα δεχτεί την εισαγωγή σας.

Κάποιοι μπορεί ν’ αναρωτηθούν γιατί χρειαζόμαστε πεδία για το πρωινό και τη μη επιστρέψιμη τιμή αφού αυτή η πληροφορία υπάρχει ήδη σταπλάνα τιμών των καναλιών.

Η απάντηση δεν είναι απλή: Η πληροφορία για το πλάνο τιμών μιας κράτησης, όπως έρχεται από τον Διαχειριστή Καναλιών, μπορεί να βρίσκεται στα σχόλια και το σύστημα να μην μπορεί να την αναγνωρίσει. Ή μπορεί να μην υπάρχει καθόλου.

Όταν η πληροφορία είναι παρούσα στο μήνυμα του Διαχειριστή Καναλιών με δομημένο τρόπο, τα δύο πεδία θα ενημερωθούν αυτόματα.

Το πεδίο για το πρωινό χρησιμοποιείται και για να παραχθεί αναφορά πρωινού για λόγους προγραμματισμού ή ελέγχου. Που σημαίνει ότι για να είναι σωστή η αναφορά, η πληροφορία αυτή στις κρατήσεις πρέπει να είναι συγκεκριμένη και ελεγμένη.

Πρωινό που προστίθεται στις κρατήσεις με τη μορφή εξτρα, δε είναι δυνατόν ν’ αναγνωριστεί αυτόματα από το σύστημα, καθώς η περιγραφή του μπορεί να είναι οτιδήποτε επιθυμεί ο χρήστης  πράγμα που εμποδίζει την αυτόματη αναγνώριση. Αυτό σημαίνει ότι αν προσθέσετε πρωινό με τη μορφή έξτρα σε μια κράτηση, για να βγει σωστή η αναφορά, πρέπει επίσης ν’ αλλάξετε και το διακόπτη του πρωινού σε ON.

Το πεδίο “Pegged” είναι για λόγους διευκόλυνσης και συνεργασίας. Τα περισσότερα ξενοδοχεία έχουν παλιούς πελάτες που γνωρίζουν τα δωμάτια και ζητούν να μείνουν σε κάποιο συγκεκριμένο. Αυτό το πεδίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διασφαλίσει ότι ο πελάτης πήρε το δωμάτιο που επιθυμεί και κανείς δεν θα τον αλλάξει, καθώς το σύστημα δεν θα το επιτρέπει πλέον.

Το πεδίο ETA χρησιμοποιείται μαζί με τις σημειώσεις τις κράτησης για να παραχθεί αναφορά αφίξεων για μια συγκεκριμένη μέρα.

Τα παραπάνω πεδία είναι ορατά κι από το tooltip των κρατήσεων στο ημερολόγιο.

Επεξεργασία κρατήσεων καναλιών

Έχουμε επίσης κάνει μια αλλαγή που πολλοί είχαν ζητήσει: Επιτρέπουμε πλέον να γίνεται επεξεργασία στις ημερομηνίες κράτησης καναλιού, πράγμα που σημαίνει ότι μπορείτε να επεκτείνετε ή να κόψετε μια τέτοια κράτηση κατά βούληση (όσο είναι σε μορφή Ενεργή/Πράσινη). Μια τέτοια αλλαγή έχει ρίσκο όμως: αν, για κάποιο λόγο, η κράτηση αλλαχθεί από το κανάλι, όλες οι μεταβολές που έχετε κάνει, θα χαθούν.  Καθώς όμως τέτοιες αλλαγές γίνονται κατά ή μετά την άφιξη, ο κίνδυνος είναι μικρός.

Χρήση πρωινού στην τιμολόγηση.

Έχουμε προσθέσει το πρωινό σαν προρυθμισμένο προϊόν. Αν επιθυμείτε να επιμερίζετε την αξία της κράτησης σε διαμονή και πρωινό επί τη βάση ποσοστού, πρέπει να ορίσετε το ποσοστό για το συγκεκριμένο προϊόν και να του αναθέσετε το σχετικό ΦΠΑ. Όταν το σύστημα ανιχνεύει τέτοια ρύθμιση, τότε κατανέμει αυτόματα την αξία του πρωινού σε ξεχωριστή γραμμή κατά την τιμολόγηση.

 

 

be the first to comment

Comments are closed